Zalety i wady różnych form pozyskiwania kapitału dla przedsiębiorstw

Jedna z reguł biznesowych mówi, że żeby cokolwiek zarobić najpierw trzeba zainwestować. Wie to każdy, kto kiedykolwiek prowadził własny biznes. Pieniądze potrzebne są na zakup maszyn i urządzeń, środków transportu, a w przypadku firm usługowych na wyposażenie biura. Wiele znakomitych pomysłów na biznes nigdy nie zostało zrealizowanych z błahego powodu, tzn. braku środków. W chwili obecnej najpopularniejszymi możliwościami pozyskania pieniędzy na założenie, bądź rozwój własnej działalności gospodarczej są dotacje unijne oraz kredyty dla firm.oszczednosci

Dotacje unijne dostępne są w ramach funduszy strukturalnych przeznaczonych na rozwój przedsiębiorczości, innowacyjność, walkę z bezrobociem, a także wyrównywanie różnic w rozwoju pomiędzy poszczególnymi regionami. O pieniądze mogą ubiegać się rolnicy, przedsiębiorcy, a także samorządy. Istotną wadą dotacji unijnych jest to, że zazwyczaj należy sfinansować projekt we własnym zakresie, a dopiero po pewnym czasie pieniądze są zwracane. W przypadku przedsiębiorstw wymaga to dużej płynności finansowej.

Dużo łatwiej jest więc pozyskać kredyt dla firm. Najważniejszą zaletą tego rozwiązania jest to, iż za pomocą takiego kredytu, można zrealizować naprawdę duże inwestycje. Możliwości finansowe banku są praktycznie nieograniczone, wszystko więc zależy od oceny projektu. Owa ocena projektu wiąże się ze skompletowaniem bardzo dużej liczby dokumentów. Bank zanim zdecyduje się na finansowanie przedsiębiorstw, musi dokładnie prześwietlić sytuację firm. Dostarczenie wymaganych dokumentów wymaga czasu i wiele cierpliwości ze strony przedsiębiorców. Chodzi przede wszystkim o jak największe ograniczenie ryzyka inwestycyjnego ze strony banku. Instytucja ta nigdy nie zdecyduje się podjąć decyzji pozytywnej o przyznaniu kredytu, jeśli będą jakiekolwiek wątpliwości. Oczywiście, z jednej strony tego typu działania są uciążliwe dla przedsiębiorców, z drugiej jednak strony ostrożność banków wydaje się uzasadniona. Jeżeli inwestycja okaże się nietrafiona, a firma ogłosi upadłość, bank może mieć problemy z odzyskaniem pieniędzy. By tego uniknąć każdy kredyt dla firm udzielany przez banku musi posiadać wiarygodne zabezpieczenie w majątku właściciela.konsolidacja kredytow

Z drugiej jednak strony, jeśli bank przyzna kredyt, oznacza to iż projekt inwestycyjny firmy został dobrze przygotowany i jedynie splot nieszczęśliwych okoliczności może spowodować, że nie uda się zrealizować planowanych celów. Decyzja banku jest więc dla przedsiębiorcy swego rodzaju obiektywnym wskaźnikiem, co do racjonalności i opłacalności podejmowanych działań. Choć otrzymanie kredytu na rozwój firmy, zwłaszcza dla początkujących przedsiębiorców nie jest łatwe, to nierzadko jest to jedyna możliwość na zrealizowanie zakładanych celów i rozwój firmy.

Sprawdź także...