Konsolidacja kredytów – praktyczne aspekty

Błędnie, bądź nie do końca realnie oceniony budżet domowy, czy też nieprzewidziane wcześniej okoliczności, potrafią skutecznie zniweczyć wiele planów, drastycznie zmieniając sytuację finansową. Kolejne trudności mogą pojawić się również w postaci zaciągniętych pożyczek i kredytów, na których spłatę zaczyna brakować środków. W jaki sposób może poradzić sobie przeciętny Kowalski z tym problemem? Jednym z pomysłów są kredyty konsolidacyjne.

Choć wykorzystanie kredytu do spłaty wcześniejszej pożyczki lub kredytu wydaje się być irracjonalne, zdarzają się sytuacje, gdy takie postępowanie jest nawet opłacalne finansowo. W wielu innych natomiast, ułatwia, a często nawet umożliwia prawidłowe funkcjonowanie budżetu domowego. Znalezienie lepszej pracy, czy choćby zajęcia na drugą zmianę, nie zawsze udaje się w odpowiednim czasie. Również nieprzewidziane okoliczności nie zawsze da się rozwiązać w sposób umożliwiający powrót budżetu domowego do poprzedniego stanu.

Podstawową funkcję, jaką posiada kredyt konsolidacyjny, jest zmniejszenie ogólnej raty spłacanych kredytów, pożyczek i innych zobowiązań. Jest to rozwiązanie o tyle wygodne, iż nie wymaga zwiększenia przychodów. Kredyty te są jednak również produktami, które sprzedają banki za cenę oprocentowania i odpowiednio długiego czasu spłacania nowego kredytu. Produkt, jakim jest kredyt konsolidacyjny, musi przynosić zyski, przez co jego ogólny koszt musi przewyższać wartość środków, jakimi bank opłaca poprzednie zobowiązania.

W większości sytuacji decyzja o wykupieniu kredytu konsolidacyjnego jest równoznaczna z zaakceptowaniem wyższych kosztów spłacania pożyczki, choć nie zawsze tak jest. W specyficznych sytuacjach, gdy kredyt konsolidacyjny zaciągany jest na potrzeby spłaty karty kredytowej o, jakby nie było, wysokim oprocentowaniu zadłużenia, wcześniejsza spłata kredytu może zmniejszyć wartość środków, jakie w ciągu całego okresu spłaty należy oddać wierzycielom. Taką interesującą możliwość zapewniają przede wszystkim najtańsze kredyty konsolidacyjne zabezpieczone hipoteką, które dodatkowo zaciągane są na stosunkowo krótki czas, przez co sumaryczne koszty odsetek nie wzrosną do zbyt wysokiej wartości.

Warto zwrócić uwagę, że odsetki to nie jedyny koszt kredytu konsolidacyjnego. Podobnie jak w przypadku innych produktów bankowych o charakterze pożyczki, banki za ich udzielenie pobierają dodatkowe opłaty, często wymagają również ubezpieczenia kredytu.

Wśród dodatkowych opłat pobieranych przez instytucję konsolidującą wcześniejsze kredyty klienta wymienić można opłatę za rozpatrzenie wniosku kredytowego, opłatę za sporządzenie umowy kredytowej, prowizję należną bankowi za udzielenie kredytu, oraz ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków, czy też ubezpieczenie od utraty pracy.

Choć najważniejszym zadaniem kredytu konsolidacyjnego jest zwiększenie płynności finansowej klienta, chroniąc go przed konsekwencjami bankructwa, decydując się na nowe zobowiązanie warto ocenić całość kosztów związanych z podejmowaną decyzją. Wybór najtańszej oferty kredytu konsolidacyjnego może znacznie zmniejszyć końcowe koszty, jednak nie każda instytucja zdecyduje się na udzielenie kredytu konkretnemu klientowi. Ocena wniosku kredytowego i wyliczenie zdolności kredytowej nie obejmuje wartości konsolidowanych wcześniejszych pożyczek, jednak uwzględnia wszelkie inne zobowiązania. Istotna jest również historia kredytowa kredytobiorcy. Częste problemy ze spłatami mogą spowodować odmowę kredytowania, bądź podwyższenie wartości oprocentowania kredytu.

Sprawdź także...